654/2018 – Αλλαγή σύστασης Κληροδοτήματος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ»

654/2018 – Αλλαγή σύστασης Κληροδοτήματος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ»

654