657/2021ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ

657/2021ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ

657