66/2020 Εκ νέου κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης(ελαιοστασίου) 25,00 στρεμμάτων στη θέση“ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ”, Κ. Καμαρίνας Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

66/2020 Εκ νέου κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης(ελαιοστασίου) 25,00 στρεμμάτων στη θέση“ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ”, Κ. Καμαρίνας Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

66_2020