660/2018 – Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Σ018 Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Πρέβεζας»

660/2018 – Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Σ018 Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Πρέβεζας»

660