66/2019 – Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018

66/2019 – Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018

66