66/2022 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

66/2022 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

66