670/2018 – Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Γ΄ τριμήνου 2018) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

670/2018 – Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Γ΄ τριμήνου 2018) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

670