672/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α. 02.00.6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για την προμήθεια υλικού σηματοδότησης δειγματοληψιών για το Δήμο Πρέβεζας.

672/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α. 02.00.6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για την προμήθεια υλικού σηματοδότησης δειγματοληψιών για το Δήμο Πρέβεζας.

672_2020