67/2019 – Ένδικα μέσα–Βουκελάτος (Υπόθεση ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε κατά Δήμου Πρέβεζας)

67/2019 – Ένδικα μέσα–Βουκελάτος (Υπόθεση ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε κατά Δήμου Πρέβεζας)

67