68/2021 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγ ω σοβαρής απειλής της δ ημόσιας υγείας και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης λόγω της διασποράς του κορωνοϊου

68/2021 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγ ω σοβαρής απειλής της δ ημόσιας υγείας και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης λόγω της διασποράς του κορωνοϊου

68