68/2022 Ανάκληση της αρ.65/2022 Α.Ο.Ε και έγκριση της διορθωμένης μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο:»Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2022″

68/2022 Ανάκληση της αρ.65/2022 Α.Ο.Ε και έγκριση της διορθωμένης μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο:»Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2022″

68