69/2020 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

69/2020 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

69_2020