690/2021«Ιδιωτικές συνδέσεις του υποέργου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (Δίκτυα συλλογής μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας» του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας & παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου»

690/2021«Ιδιωτικές συνδέσεις του υποέργου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (Δίκτυα συλλογής μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας» του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας & παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου»

690