691/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ-ΛΥΚΟΛΟΓΓΟΣ» Τοπ.Κοιν.Μιχαλιτσίου, Δημ.Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

691/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ-ΛΥΚΟΛΟΓΓΟΣ» Τοπ.Κοιν.Μιχαλιτσίου, Δημ.Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

691