69/2022 Συμπλήρωση της αριθ. 44/2022 ΑΟΕ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 Δήμου Πρέβεζας

69/2022 Συμπλήρωση της αριθ. 44/2022 ΑΟΕ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 Δήμου Πρέβεζας

69