693/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. -14- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

693/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. -14- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

693