694/2021Καθορισμός δημοτικών εκτάσεων για γεωργική – κτηνοτροφική εκμετάλλευση (μίσθωση) στην Κοινότητα Άνω Κοτσανόπουλο , Δημ. Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας..

694/2021Καθορισμός δημοτικών εκτάσεων για γεωργική – κτηνοτροφική εκμετάλλευση (μίσθωση) στην Κοινότητα Άνω Κοτσανόπουλο , Δημ. Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας..

694