697/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6441 με τίτλο “Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις” του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021, για τη συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “International Forestation Initiative” στο Μπουραζάνι της Κόνιτσας»

697/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6441 με τίτλο “Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις” του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021, για τη συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “International Forestation Initiative” στο Μπουραζάνι της Κόνιτσας»

697