699/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.62.66 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της συντήρησης και αναβάθμισης του λογισμικού για το ΚΕΠ Υγείας».

699/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.62.66 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της συντήρησης και αναβάθμισης του λογισμικού για το ΚΕΠ Υγείας».

699