703/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 56,00 στρ. στη θέση “ΒΑΛΤΑΚΗ” (1), Κοινότητας Φλαμπούρων , Δημ. Ενότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας.

703/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 56,00 στρ. στη θέση “ΒΑΛΤΑΚΗ” (1), Κοινότητας Φλαμπούρων , Δημ. Ενότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας.

703