705/2021Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 30,00 στρ. στη θέση “ΒΑΛΤΑΚΗ” (3), Κοινότητας Φλαμπούρων , Δημ. Ενότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας.

705/2021Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 30,00 στρ. στη θέση “ΒΑΛΤΑΚΗ” (3), Κοινότητας Φλαμπούρων , Δημ. Ενότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας.

705