707/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 20,00 στρ. στη θέση “ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ ” (1), Κοινότητας Φλαμπούρων , Δημ. Ενότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας.

707/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 20,00 στρ. στη θέση “ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ ” (1), Κοινότητας Φλαμπούρων , Δημ. Ενότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας.

707