71/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου στη θέση «Κυανή Ακτή», Δημ. Κοιν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

71/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου στη θέση «Κυανή Ακτή», Δημ. Κοιν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

71