71/2021 Έγκριση της αρ. 74/2021 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεσή της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20-01-2021 ΕΩΣ 26-01-2021».

71/2021 Έγκριση της αρ. 74/2021 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεσή της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20-01-2021 ΕΩΣ 26-01-2021».

71