71/2022 Έγκριση συναίνεσης του Δήμου στην ενεχυρίαση των απαιτήσεων που προκύπτουν από την υπ.αριθμ.. ΑΔΑΜ: 21SYMV0097707941/2021 σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» συνολικού κόστους 149.937,45€ (συμπ. ΦΠΑ).

71/2022 Έγκριση συναίνεσης του Δήμου στην ενεχυρίαση των απαιτήσεων που προκύπτουν από την υπ.αριθμ.. ΑΔΑΜ: 21SYMV0097707941/2021 σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» συνολικού κόστους 149.937,45€ (συμπ. ΦΠΑ).

71