713/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 11,213 στρ. στη θέση “ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ ” (7), Κοινότητας Φλαμπούρων, Δημ. Ενότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας.

713/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 11,213 στρ. στη θέση “ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ ” (7), Κοινότητας Φλαμπούρων, Δημ. Ενότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας.

713