716/2021 «Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (σχολικής περιουσίας) στη θέση «ΦΡΑΞΥΛΑ» στην Καστροσυκιά Κοινότητας Καναλίου, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας»

716/2021 «Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (σχολικής περιουσίας) στη θέση «ΦΡΑΞΥΛΑ» στην Καστροσυκιά Κοινότητας Καναλίου, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας»

716