717/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ελαιοδένδρων, σχολικής περιουσίας, στον Άγιο Θωμά Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

717/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ελαιοδένδρων, σχολικής περιουσίας, στον Άγιο Θωμά Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

717