718/2021 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων στην περιοχή “ΒΑΡΚΑ” της Κοινότητας Καμαρίνας, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

718/2021 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων στην περιοχή “ΒΑΡΚΑ” της Κοινότητας Καμαρίνας, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

718