72/2019 – Καθορισμός των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλία στη θέση “ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΗ” στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

72/2019 – Καθορισμός των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλία στη θέση “ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΗ” στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

72