72/2022 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην 9η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών στη Γαλλία

72/2022 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην 9η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών στη Γαλλία

72