722/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.4 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών κατακύρωσης) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου «ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ» του Δήμου Πρέβεζας»

722/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.4 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών κατακύρωσης) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου «ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ» του Δήμου Πρέβεζας»

722