724/2021 «Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου έτους 2021»

724/2021 «Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου έτους 2021»

724