729/2021 «Έγκριση πρακτικών Ν.1 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών προσφορών) και Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-2022».

729/2021 «Έγκριση πρακτικών Ν.1 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών προσφορών) και Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-2022».

729