73/2020 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2020 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας & ενημέρωσης Πρέβεζας

73/2020 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2020 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας & ενημέρωσης Πρέβεζας

73_2020