74/2019 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 2/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος -Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας, για την προμήθεια κάδων.- Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με την διαδικασία του Συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων της διακήρυξης αυτού

74/2019 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 2/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος -Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας, για την προμήθεια κάδων.- Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με την διαδικασία του Συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων της διακήρυξης αυτού

74