75/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. -11- καταστήματος «Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού», Δ.Ε Λούρου , Δήμου Πρέβεζας.

75/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. -11- καταστήματος «Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού», Δ.Ε Λούρου , Δήμου Πρέβεζας.

75_2020