76/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. -13- καταστήματος «Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού», Δ.Ε Λούρου , Δήμου Πρέβεζας.

76/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. -13- καταστήματος «Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού», Δ.Ε Λούρου , Δήμου Πρέβεζας.

76_2020