76/2022 Έγκριση Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022 και Ο.Π.Δ Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

76/2022 Έγκριση Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022 και Ο.Π.Δ Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

76