769/2021«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΟ19 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ», προϋπολογισμού 120.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.), αναδόχου ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

769/2021«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΟ19 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ», προϋπολογισμού 120.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.), αναδόχου ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

769