77/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση ελαιοστασίου στη θέση «ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ» περιοχής Αγίας Τριάδας, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

77/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση ελαιοστασίου στη θέση «ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ» περιοχής Αγίας Τριάδας, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

77_2020