779/2021Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΑΛΤΑΚΗ 2» Κοινότητας Φλαμπούρων, Δημ.Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

779/2021Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΑΛΤΑΚΗ 2» Κοινότητας Φλαμπούρων, Δημ.Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

779