78/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση ελαιοστασίου στη θέση «ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΚΑ», περιοχής Αγ.Τριάδας Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

78/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση ελαιοστασίου στη θέση «ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΚΑ», περιοχής Αγ.Τριάδας Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

78_2020