78/2021 Έγκριση των τευχών και των όρων του διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

78/2021 Έγκριση των τευχών και των όρων του διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

78