79/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΖΑΒΑΡΔΟΝΙ» Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Κοινότητας Καναλίου, Δήμου Πρέβεζας

79/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΖΑΒΑΡΔΟΝΙ» Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Κοινότητας Καναλίου, Δήμου Πρέβεζας

79_2020