810/2021 Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και της εισήγησης του Τμήματος Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας εκτύπωσης-έκδοσης 200 τευχών του νέου τεύχους του Περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά που εκδίδει ο Δήμος Πρέβεζας

810/2021 Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και της εισήγησης του Τμήματος Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας εκτύπωσης-έκδοσης 200 τευχών του νέου τεύχους του Περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά που εκδίδει ο Δήμος Πρέβεζας

810