8/2021 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και Ο.Π.Δ, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.

8/2021 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και Ο.Π.Δ, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.

8