83/2022 «Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας και εγκατάστασης ενός ξύλινου οικίσκου-κιόσκι με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου (1 στρογγυλό τραπέζι, 4 καρέκλες, 2 βάσεις φυλλαδίων(2 stands), 1 τηλεοπτική οθόνη και 2 φορητούς υπολογιστές)» στο πλαίσιο της Πράξης “MileSTONES III: Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development”

83/2022 «Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας και εγκατάστασης ενός ξύλινου οικίσκου-κιόσκι με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου (1 στρογγυλό τραπέζι, 4 καρέκλες, 2 βάσεις φυλλαδίων(2 stands), 1 τηλεοπτική οθόνη και 2 φορητούς υπολογιστές)» στο πλαίσιο της Πράξης “MileSTONES III: Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development”

83