834/2021 Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2020 κληροδοτήματος Αναστασίου Θεοφάνη

834/2021 Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2020 κληροδοτήματος Αναστασίου Θεοφάνη

834