85/2020 Έγκριση μελέτης για εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ. Πρέβεζας, για το έτος 2020-21.

85/2020 Έγκριση μελέτης για εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ. Πρέβεζας, για το έτος 2020-21.

85_2020